Kontakt

Adresa

Dále uvedené údaje jsou platné pro rotariánský rok 2019/20 (od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020)

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, z.s.
mezinárodní nezisková organizace

zkrácený název:
Distrikt 2240 (D 2240)

Sídlo a korespondenční adresa:
Žižkova 15
586 01 Jihlava
Česká republika

IČ: 86595130

ID datové datové schránky: zpfae8j

Napište nám

Kontaktní osoby

Statutární zástupce - guvernér Distriktu 2240
MUDr. Ilja Chocholouš (RC Praha City)
E-mail: ilja.chocholous@rotary2240.org

Mluvčí Distriktu 2240 a předseda distriktniho výboru pro PR
George Podzimek (RC Praha Staré Město)
E-mail: george.podzimek@rotary2240.org
Telefon: +420 602 343 314

Sekretář Distriktu 2240 
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc. (RC Telč)
E-mail: ota.kovar@rotary2240.org
Telefon: +420 605 265 244

Kontakty ICC

District Representative in ICC CEEMA+RIBI
Ing. Otakar Veselý (RC Český Krumlov)
otakar.vesely@rotary2240.org
Telefon: +420 602 150 240

Sekretář ICC D 2240
Jan Bohdal (RC Český Krumlov)
jan.bohdal@rotary2240.org
Telefon: +420 608 900 067

Výbory ICC D 2240
Holandsko: Kamil Ševela, kamil.sevela@rotary2240.org
Izrael: Maxim Sherman, maxim.sherman@rotary2240.org
Maďarsko: Ladislav Keve, ladislav.keve@rotary2240.org
Německo: František Ryneš, frantisek.rynes@rotary2240.org
Polsko: Jan Ženatý, jan.zenaty@rotary2240.org
Rakousko: Martin Saitl, martin.saitl@rotary2240.org
Rumunsko: Gabriel Vjeszt, gabriel.vjeszt@rotary2240.org
Ukrajina: František Siska, frantisek.siska@rotary2240.org
USA: Roman Gronský, roman.gronsky@rotary2240.org

Kontakty Rotaract

District Rotaract Representative 2018/19
Blahoslav Maršálek (RAC Brno)
E-mail: blahoslav.marsalek@rotary2240.org
Telefon: +420 733 239 009

https://www.facebook.com/blahoslav.marsalek

District Rotaract Secretary
Martin Kmety (RAC Bratislava Danube)
E-mail: martin.kmety@rotary2240.org
Telefon: +421 911 208 383

Country Representative (E.R.I.C.)
Samuel Schlarmann
E-mail: samuel.schlarmann@rotary2240.org

Kontakty Rotary Alumni

Prezidentka Alumni Distriktu 2240
Martina Saitlová
E-mail: martina.saitlova@rotary2240.org

Poradce rotary
Adéla Macháčková
E-mail: adela.machackova@rotary2240.org

Rotary Alumni na Facebooku

Kontakty RYLA

Předseda komise RYLA Distriktu 2240
Blažena Mačáková (RC Přerov)
E-mail: bmacakova@bbcoaching.cz
Telefon: +420 602 788 177

Zástupce předsedy RYLA Distriktu 2240
Radovan Kočvara (RC Martin)
E-mail: radovankocvara@gmail.com
Telefon: +421 907 297 396